Megane E-Tech electric – połączenie innowacyjności i poszanowania dla środowiska

Megane E-Tech electric wskazuje drogę do niskoemisyjnej mobilności: zero emisji zanieczyszczeń podczas użytkowania, wykorzystanie przy projektowaniu modeli materiałów pochodzących z odzysku, drugie życie akumulatorów i wysoki wskaźnik odzysku materiałów po wycofaniu z eksploatacji. 

Alt Image C29

Ten należący do „nowej fali” model Renault przynosi już dzisiaj odpowiedzi na wyzwania współczesnej motoryzacji. Megane E-Tech electric, łączący innowacyjność z poszanowaniem środowiska, jest wyrazem zaangażowania marki w transformację ekologiczną i przyczynia się do realizacji celu stawianego sobie przez Grupę Renault, jakim jest osiągnięcie do 2040 roku neutralności węglowej w Europie. Quentin, odpowiedzialny w dziale inżynierii materiałowej za kwestie związane z ochroną środowiska, opowiada historię „zielonego” samochodu, w projektowaniu którego miał także swój udział.

 

Projektowanie samochodów bardziej przyjaznych dla środowiska to jego specjalność. W ramach wykonywanego zawodu – jest specjalistą od materiałów – poszukuje odpowiedzi na wyzwania społeczne i środowiskowe, które mają znaczący wpływ na nasze codzienne życie i kształtują przyszłość. Quentin, odpowiedzialny w dziale inżynierii materiałowej Renault za kwestie związane z ochroną środowiska, miał okazję się wykazać podczas prac nad Nowym Megane E-Tech elektrycznym.

Alt Image C29

Model ten jest dowodem na to, że marka w swojej strategii przywiązuje wyjątkową wagę do wyzwań związanych z poszanowaniem środowiska. Ekoodpowiedzialne inicjatywy rozpoczęły się już trzydzieści lat temu od wykorzystania w poszczególnych modelach tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Dziś proces ten przyspiesza i wkracza w całkiem nowy wymiar. Ekosystemy dostaw i produkcji są obecnie projektowane lub modyfikowane w taki sposób, aby wpisywały się w mechanizmy gospodarki o obiegu zamkniętym i zmniejszały ślad węglowy pojazdów na długo przed ich pojawieniem się na drogach. Lokalne źródła zaopatrzenia, zaangażowani dostawcy, materiały pochodzące z recyklingu: to wszystko otwiera zupełnie nowe perspektywy w dziedzinie zrównoważonej mobilności.

„Megane E-Tech electric już na etapie projektowania wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Ten elektryczny samochód, montowany we Francji w fabryce w Douai, świetnie odzwierciedla zaangażowanie Grupy Renault w ochronę zasobów naturalnych dzięki lokalnej produkcji oraz dzięki współpracy z dostawcami i firmami recyklingowymi.”


Quentin, odpowiedzialny w dziale inżynierii materiałowej za kwestie związane z ochroną środowiska

„Ścinki aluminium stanowią około 40% całkowitej ilości aluminium użytego w procesie tłoczenia elementów nadwozia. Poprzez wtórne wykorzystanie 100% tych ścinków wprowadzamy w życie zasady gospodarki o obiegu zamkniętym przy zachowaniu najwyższej jakości surowca. I w ten sposób pętla zostaje zamknięta, co jest korzystne zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym!”


Fabrice, ekspert ds. recyklingu Grupy Renault

"Moją rolą jest zalecanie stosowania materiałów o możliwie jak najniższym śladzie węglowym i rozszerzanie zakresu stosowania materiałów pochodzących z recyklingu. W Megane E-Tech electric udział tworzyw pochodzących z odzysku został zwiększony o 20% w porównaniu z Renault Zoe"


Quentin, odpowiedzialny w dziale inżynierii materiałowej za kwestie związane z ochroną środowiska

EKOODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA

Udajmy się do północnej Francji, gdzie jest montowany Megane E-Tech electric. Setki samochodów poruszają się każdego dnia na liniach produkcyjnych zakładu usytuowanego na terenie ElectriCity w Douai. Megane E-Tech electric jest ucieleśnieniem wartości przyświecających ekoodpowiedzialnej produkcji. Oznacza to, że dostawy części realizowane są ze źródeł położonych jak najbliżej miejsca montażu oraz że wykorzystuje się wiele materiałów pochodzących z odzysku. Aż 70% całkowitej masy samochodu pochodzi ze źródeł europejskich.

 

Zarówno jeśli chodzi o nadwozie, jak i wnętrze, wszystko zaprojektowano pod kątem optymalizacji zasobów. I tak na przykład wiele elementów nadwozia jest wykonanych z aluminium. To materiał pozwalający obniżyć masę nadwozia, a tym samym zwiększyć zasięg samochodu. Jego wykorzystanie jest również zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

W jaki sposób? Na etapie tłoczenia blach, gdy aluminium jest cięte w celu nadania częściom pożądanego kształtu, powstające ścinki są sortowane, prasowane i odsyłane do pierwotnego dostawcy w celu ich wtórnego wykorzystania w cyklu produkcyjnym. Tak wykonane blachy wracają następnie do zakładu w Douai, gdzie służą do produkcji kolejnych części. Krótka pętla recyklingowa przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego towarzyszącego produkcji pojazdów i zabezpieczenia zapasów surowcowych.

CORAZ WIĘCEJ TWORZYW POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU WE WNĘTRZU

Alt Image C29

Liczne elementy we wnętrzu samochodu, takie jak deska rozdzielcza, środkowa konsola, pokrowce siedzeń czy wykładziny podłogowe są wykonane z użyciem tworzyw pochodzących z odzysku. W samochodzie jest średnio około 28 kg tworzyw z recyklingu. To wynik, który jest kolejnym znaczącym krokiem przybliżającym markę do osiągnięcia wyznaczonego przez nią celu obniżenia śladu węglowego. Do 2030 roku Grupa Renault zamierza zwiększyć w swoich modelach łączny udział tworzyw sztucznych pochodzących z odzysku do poziomu 33%.

 

STOPIEŃ ODZYSKU MATERIAŁÓW POWYŻEJ 90%

Megane E-Tech elektryczny ekologia odzyskiwanie surowców

Megane E-Tech electric jest jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska i otwiera drogę do nowych obiecujących projektów, w szczególności odzysku materiałów i metali wchodzących w skład jego akumulatorów. Elementy te, poddane recyklingowi, posłużą do produkcji nowych akumulatorów w kompleksie Gigafactory, którego budowa rozpocznie się już w 2024 roku.

 

W przypadku Megane E-Tech electric stopień odzysku materiałów wynosi powyżej 90%.

 

* Zgodnie z europejską dyrektywą 2005/64/WE dotyczącą homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku.