Nowe standardy pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2

Nowe standardy pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2

Uczynić nasze życie przyjemniejszym i udostępnić „Zero Emisyjną” mobilność dla wszystkich.

koncept

Nasza obietnica

W Renault, dokładamy wszelkich starań, aby Twoje życie stało się łatwiejsze i lepsze. Od dziesięcioleci pracujemy nad pojazdami, które zużywają mniej paliwa i emitują mniej zanieczyszczeń.

 

Dążymy do zmniejszenia wpływu naszych pojazdów na środowisko naturalne. Dzięki naszej technologii Zero Emisji i naszym pojazdom w 100% elektrycznym jesteśmy pionierami w zrównoważonej mobilności dla wszystkich.

 

Przepisy się zmieniają, a my jesteśmy cały czas częścią tych zmian. Początkiem tego procesu jest przyjęcie światowej zharmonizowanej procedury badań pojazdów lekkich (po angielsku WLTP, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Ten nowy protokół umożliwi klientom dostęp do danych dotyczących zużycia paliwa oraz emisji spalin jak najbardziej zbliżonych do codziennego użytkowania pojazdu. 

 

Zmiany przepisów

homologacja

Zrozumienie zmian w przepisach: WLTP i RDE

Od 1 września 2017 r. weszła w życie procedura WLTP, stopniowo zastępując procedurę NEDC (nowy europejski cykl jazdy, po angielsku New European Driving Cycle). Do tej nowej procedury dodana jest druga, zwana RDE (pomiary emisji spalin silników w warunkach rzeczywistych, po angielsku Real Driving Emissions). Umożliwiają one dostęp do wyników pomiarów zużycia paliwa i emisji spalin jak najbardziej zbliżonych do codziennego użytkowania pojazdu. Poznaj je.

 

** Nowy europejski cykl jazdy, po angielsku NEDC New European Driving Cycle.

*** Rzeczywiste pomiary emisji spalin silników, po angielsku RDE Real Driving Emissions.

homologacja

Co to jest protokół certyfikacji?

Chodzi o serię obowiązkowych testów, które potwierdzają zgodność z przepisami wszystkich nowych pojazdów wprowadzanych na rynek. Celem jest sprawdzenie, czy wszystkie pojazdy przestrzegają zasad emisji spalin, określanych częściej jako normy emisji spalin. Obecnie obowiązuje norma Euro6.

 

Testy wykonywane są w laboratoriach przez niezależne instytucje (na przykład UTAC we Francji). Testy te opierają się na standaryzowanych cyklach jazdy (czas, prędkość, wyposażenie, temperatura itp.). Obejmują one pomiar emisji spalin i CO2 oraz zużycie paliwa przez pojazdy z silnikiem spalinowym. Pomiary te umożliwiają porównanie wydajności modeli poszczególnych producentów. Informacje są na bieżąco publikowane w broszurach lub na stronach internetowych producentów.

WLTP

Od NEDC do WLTP

Przed wrześniem 2017 r., nowy europejski cykl jazdy (NEDC) - dokument referencyjny od lat 1990 - był obowiązującym protokołem homologacyjnym. Protokół ten uległ przedawnieniu, ponieważ nie uwzględniał ewolucji samochodów. Dlatego protokół NEDC będzie stopniowo zastępowany protokołem WLTP.

 

Jaka jest różnica między dwoma procedurami? Po pierwsze, cykl jazdy w formacie WLTP jest dłuższy i bardziej reprezentatywny niż w formacie NEDC. Prędkość podczas badania jest wyższa, testowany zakres temperatury o wiele szerszy oraz uwzględniane jest pełne wyposażenie pojazdu (patrz tabela poniżej). Podsumowując, pozwala otrzymać wyniki o wiele bardziej zbliżone do tych, osiąganych przy normalnym użytkowaniu pojazdu.   

Poniżej przedstawione są różnice między testami NEDC i WLTP.

Ponieważ warunki testów są zbliżone do rzeczywistego użytkowania, wyniki w zakresie zużycia paliwa i emisji spalin są wyższe niż te przedstawiane dotychczas w broszurach. Niemniej jednak rzeczywiste zużycie dzienne pozostaje niezmienione. Jest to po prostu dokładniejsze przedstawienie zużycia paliwa i emisji spalin, które w przypadku WLTP uwzględnia precyzyjniej nie tylko rodzaj pojazdu, ale również wyposażenie i wybrane opcje. Dodatkowo, pomiar ten jest uzyskiwany na podstawie widełek wyników otrzymanych w trakcie testu (w przeciwieństwie do jednego wyniku na model w przypadku protokołu NEDC).

RDE

Pomiary emisji spalin i zużycia paliwa w warunkach rzeczywistych (RDE)

Nawet jeśli warunki cyklów jazdy podczas testu WLTP są bardziej rygorystyczne niż w przypadku protokołu NEDC, nie uwzględniają one wszystkich parametrów rzeczywistego użytkowania pojazdu - dlatego też wykonywany jest test rzeczywistego pomiaru emisji spalin silników (RDE).

 

Przeprowadzany w rzeczywistych warunkach drogowych test stanowi uzupełnienie homologacji, poprzez sprawdzenie poziomu emisji spalin.

 

Grupa Renault zaczęła już przekazywać swoim klientom wyniki testów z emisji spalin RDE dotyczące nowych pojazdów zarejestrowanych po maju 2016 r. Więcej informacji znajduje się na stronie grouperenault.com/RDE.

Harmonogram

  • Od września 2017 r. do września 2018 r., wszystkie nowe pojazdy wprowadzone na rynek (nowy model/silnik) muszą posiadać homologację zgodnie z testem WLTP.
  • Od września 2018 r., wszystkie nowe pojazdy sprzedawane w salonach firmowych muszą posiadać homologację WLTP.
  • Do końca 2018 r., dla ułatwienia, władze wymagają od wszystkich producentów jedynie wyników na podstawie protokołu NEDC. Oznacza to, że wyniki wszystkich pojazdów posiadających certyfikat WLTP muszą być konwertowane do wyników zgodnych z NEDC do początku 2019 r. Chodzi o dane, wykorzystywane do obliczania odpowiednich stawek opodatkowania w poszczególnych krajach. 
  • Od stycznia 2019 r. wszystkie publikowane wartości referencyjne będą zgodne wyłącznie z WLTP.
  • Równolegle do wdrożenia protokołu homologacji WLTP, norma emisji spalin, którą muszą spełniać pojazdy, będzie również stopniowo zmieniana w celu zmniejszenia negatywnego wpływu pojazdów na środowisko naturalne. Doprowadzi to do pojawienia się normy Euro 6D do stycznia 2020 r.
znaczenie

Co oznacza to dla Ciebie

Najważniejsze jest to, że nowy protokół homologacji nie ma wpływu na osiągi ani na rzeczywiste zużycie paliwa.

 

Tymczasem, wyniki poziomów emisji CO2 oraz zużycia paliwa publikowane przez producentów będą naturalnie zwiększone, ponieważ nowy protokół WLTP lepiej odzwierciedla codzienne użytkowanie pojazdu.

 

Konkretnie, WTLP jest bliższy rzeczywistemu użytkowaniu niż NEDC, ale nie ma wpływu na osiągi i zużycie paliwa Twojego pojazdu.

Nasze rozwiązania

Renault

Driving ECO2: pomoc w zmniejszaniu zużycia paliwa

Pojazdy Renault homologowane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

W styczniu 2018 r., Renault wprowadziło na rynek pierwsze pojazdy homologowane zgodnie z nową procedurą WLTP. Natomiast od września 2018 r., wszystkie nowe pojazdy Renault, sprzedawane w całej sieci posiadają homologację WLTP.

 

W ramach programu Driving ECO2 pomagamy naszym klientom w aktywnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Program ten oferuje cały wachlarz inteligentnych i odpowiedzialnych rozwiązań.

ECO2

Program Driving ECO2

Driving ECO2 ma na celu zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2 poprzez optymalizację sposobu użytkowania samochodu. Obejmuje elementy wchodzące w skład wyposażenia pojazdu oraz elementy edukacyjne:
  • W skład wyposażenia samochodu pozwalającego kierowcy zmniejszać zużycie paliwa i emisję CO2 wchodzą np: wskaźnik stylu jazdy, wskaźnik optymalnego biegu, przycisk włączający tryb jazdy ekologicznej, informacje i porady wyświetlające się na ekranie monitora: bilans trasy z wynikiem eco-score, eco-coaching: porady dotyczące jazdy ekologicznej w czasie rzeczywistym.
  • Elementy edukacyjne programu Driving ECO2 to na przykład szkolenie b2b, eco_score oraz treningi z eco_driving.

Wyprzedzać oczekiwania rynku i zmiany w przepisach

Renault podporządkowuje się nowym przepisom (protokoły i normy) i kontynuuje swoje aktywne działania, stawiając przed sobą dodatkowe, ambitne cele:
  • W celu zmniejszenia w rzeczywistych warunkach emisji spalin, a szczególnie związków azotu nasze silniki wysokoprężne dostosowane są do technologii selektywnej redukcji katalitycznej.
  • Wszystkie nowe silniki benzynowe wyposażone są w filtr cząstek stałych zwiększający osiągi i zmniejszający emisję spalin oraz zużycie paliwa.
  • Do 2022 roku, wprowadzimy do naszej oferty 8 nowych modeli w 100% elektrycznych oraz 12 nowych modeli hybrydowych (HEV, P-HEV).