Program "Mój elektryk"

JAK SKORZYSTAĆ Z DOPŁATY DO 27 000 ZŁ DO ZAKUPU NOWEGO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO RENAULT

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „MÓJ ELEKTRYK”

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą składać wnioski o dofinansowanie w formie dotacji do zakupu nowego samochodu elektrycznego w okresie: od 12.07.2021 r. do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania środków alokacji.

Beneficjent
Kategoria pojazdu Forma finansowania zakupu Maksymalna cena pojazdu Wysokość dofinansowania
Osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej)

M1

Zoe E-Tech electric, Megane E-Tech electric

Gotówka / Kredyt 225 000 zł 18 750 zł 
Osoba fizyczna (posiadająca Kartę Dużej Rodziny min. 3 dzieci) Brak 27 000 zł
 • Zakup pojazdu za gotówkę lub w kredycie

  Zakup pojazdu za gotówkę lub w kredycie

 • Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

  Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

 • NFOŚIGW 
Wniosek on-line

  NFOŚIGW

  Wniosek on-line

Etapy uzyskiwania dopłat w programie "Mój Elektryk"

Etap 1

Zakup, rejestracja i ubezpieczenie pojazdu.

Etap 2

Założenie konta w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie na stronie http://gwd.nfosigw.gov.pl, wypełnienie wniosku, oświadczeń, dołączenie skanów wymaganych dokumentów i podpisanie wniosku podpisem kwalifikowanym.

Etap 3

Zawarcie umowy - złożony wniosek po pozytywnej akceptacji przez NFOŚiGW staje się umową o dofinansowanie na warunkach określonych we wniosku.

Etap 4

Wypłata kwoty dotacji (w formie refundacji) następuje po dostarczeniu wszystkich dokumentów wymienionych we wniosko-umowie.

MODELE RENAULT Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA DOPŁATY NAWET DO 27 000 zł

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „MÓJ ELEKTRYK”

 • electric
MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC
już od 174 900 zł