Warunki korzystania z serwisu

Kompatybilność z poszczególnymi przeglądarkami

Budowa niniejszej witryny spełnia warunki standardów technicznych ustanowionych przez konsorcjum W3C jak również normy dostępności określone w wykazie ADAE (francuska Agencja ds. Rozwoju Administracji Elektronicznej) oraz normy WAI. Witryna Renault.pl oferuje największe możliwości w przypadku najnowszych przeglądarek, jednak jest również dostępna dla przeglądarek poprzednich generacji.

Zalecane jest korzystanie z następujących przeglądarek:

W systemie Macintosh OS 10: Opera, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome;

W systemie Windows: Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Google Chrome;

W systemie Linux: Mozilla Firefox, Opera.

Dokumenty do pobrania

Część dokumentów do pobrania występuje w co najmniej jednym edytowalnym formacie (HTML, Microsoft Word, PowerPoint, Excel).

Mogą jednak również występować dokumenty do pobrania w formacie PDF (Portable Document Format) bez edytowalnej wersji.

Użytkownicy nie posiadających zainstalowanego Acrobat Readera mogą go nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej Adobe: pobierz Acrobat Reader.

Możliwe jest również przekształcenie dokumentów w formacie PDF na klasyczny format HTML za pomocą programu konwertującego on-line na stronie Adobe. W tym celu należy skopiować adres linku do pliku PDF i wkleić go w przewidziane do tego celu pole w: narzędziu Adobe do konwersji on-line.

Nawigacja

Główne działy

Najważniejsze linki usytuowane są w głównym menu, stale dostępnym u góry każdej strony. Umożliwiają one bezpośredni dostęp do głównych działów strony.

Nawigacja wewnątrz danej strony

Nawigacja w obrębie danego działu jest ułatwiona dzięki umieszczonemu po lewej stronie, stale widocznemu menu. Pozwala ono zapoznać się z tematami przedstawianymi w danym dziale.

Spersonalizuj sposób prezentowania informacji

Jak zwiększyć rozmiar czcionek?

W Internet Explorerze: przejdź do menu Wyświetlanie / Rozmiar tekstu i wybierz żądany rozmiar lub wciśnij równocześnie klawisze „CTRL” i „+” w celu zwiększenia rozmiaru lub „CTRL” i „-” w celu jego zmniejszenia.

W Mozilli: wciśnij równocześnie klawisze:

„CTRL” i „+” w celu zwiększenia rozmiaru;

„CTRL” i „-” w celu zmniejszenia rozmiaru;

„CTRL” i „0” w celu powrotu do rozmiaru pierwotnego.

Wykorzystanie spersonalizowanego arkusza stylów

Wygląd niniejszej strony można spersonalizować za pomocą alternatywnych arkuszy stylów zdefiniowanych przez użytkownika.

Alternatywny arkusz stylu może być zdefiniowany z menu „Wyświetlanie przeglądarek” obsługujących alternatywne style:

Firefox, Mozilla: menu Wyświetlanie / Styl strony;

Opera: menu Styl;

Internet Explorer: w menu Narzędzia / Opcje internetowe / zakładka Ogólne / Dostępność.