Regulamin świadczenia usług e-commerce

Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 13 ("Renault Polska") oraz Autoryzowani Partnerzy Renault ("Koncesjonerzy") celem ułatwienia Klientom korzystania z usług Renault wspólnie postanowili świadczyć usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

 

Usługi świadczone są bezpłatnie.

 

Usługi świadczone są na podstawie niniejszego regulaminu.

 

Korzystanie z opisanych poniżej usług wymaga posiadania przeglądarki typu Internet Eksplorer, co najmniej wersji IE5.

 

W zakres świadczonych przez Renault Polska usług wchodzą następujące świadczenia wykonywane na indywidualne życzenie Klienta:

  • wysyłanie broszur informacyjnych
  • udzielanie informacji ogólnych na temat koncernu Renault Polska
  • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości uzyskania kredytu na nowe i używane samochody Renault
  • kierowanie Klienta do Koncesjonera, wybranego bezpośrednio przez Klienta lub automatycznie

 

W zakres usług świadczonych przez Koncesjonerów na indywidualne życzenie Klienta wchodzą następujące świadczenia:

  • umożliwienie skorzystania z jazdy próbnej samochodem nowym lub używanym
  • umożliwienie umówienia się drogą elektroniczną na wizytę u Koncesjonera
  • udzielanie odpowiedzi drogą elektroniczną na zadane w tej formie pytania.

 

Wszystkie informacje zawarte na stronach www.renault.com.pl mają charakter informacji handlowej, mającej przybliżyć potencjalnym Klientom wizerunek marki Renault i służą promowaniu towarów i usług przez Renault Polska. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Renault Polska oraz Koncesjonerzy zastrzegają sobie, że informacje zawarte na stronach www.renault.com.pl mogą okazać się nieaktualne.

 

Koncesjonerzy świadczą opisane w niniejszym Regulaminie usługi na własną odpowiedzialność.

 

Renault Polska nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub nienależyte działanie czy też zaniechanie Koncesjonerów w tym zakresie.

 

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 

Świadczenie przez Renault Polska i Koncesjonerów usług drogą elektroniczną ze względów technicznych możliwe jest jedynie w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, a także zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Renault Polska oraz Koncesjonerzy mogą przetwarzać tylko te spośród danych, które są:

  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Renault Polska oraz Koncesjonerów, za zgodą Klienta,
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21. Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klienta odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody dokonywane jest na specjalnym formularzu, przez Klienta i odsyłanym pocztą na adres: Renault Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 13, Dyrekcja Klienta.