RENAULT – PIONIER W BEZPIECZEŃSTWIE DROGOWYM

Każdego roku na całym świecie na drogach ginie 1,2 miliona ludzi, a 20 – 50 milionów zostaje rannych (dane według Światowej Organizacji Zdrowia). Jest to ważny problem na całym świecie i wyzwanie w dziedzinie zdrowia publicznego, dlatego też jednym z głównych elementów promowanej przez Renault polityki odpowiedzialnego korzystania z samochodów. Grupa wykorzystuje tu swoje bogate doświadczenie techniczne, międzynarodową sieć placówek oraz szeroko zakrojone programy edukacyjne.

Doświadczenie Renault wykorzystywane na rzecz podniesienia bezpieczeństwa

Renault jest pionierem w działaniach, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa. Od 1954 roku działa Laboratorium Fizjologii i Biomechaniki, w którym przeprowadzane są badania dotyczące skutków wypadków samochodowych.

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, Grupa Renault wykorzystuje w swoich pracach badania prowadzone przez Laboratorium ds. Badań nad Wypadkami, Biomechaniką i Zachowaniami Ludzkimi (LAB), które stworzone zostało przy współpracy z Peugeot. Widać już owoce inwestycji, gdyż gama Renault uważana jest za najbezpieczniejszą na rynku. 

Renault wyposaża całą gamę swoich samochodów w najnowsze systemy bezpieczeństwa. I tak od 2006 cała gama Renault posiada system wspomagania nagłego hamowania.

Program działań Renault na rzecz bezpieczeństwa na drodze: zapobieganie, korygowanie, ochrona i edukacja.  

Te cztery kierunki działań stanowią podstawowe cele Renault w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Zapobieganie wypadkom

Dostępne nowe technologie w branży motoryzacyjnej mają na celu:

• Informowanie kierowców (za pomocą alarmu dźwiękowego) o niezapiętych pasach.

• ostrzeganie przed niebezpieczeństwem (system kontroli ciśnienia w oponach…),

• ułatwienie oceny sytuacji na drodze (automatycznie włączane światła…),  

• stworzenie warunków ułatwiających skupienie uwagi na drodze (ogranicznik prędkości…).

Korygowanie trasy

Przyczyną wielu wypadków jest utrata panowania nad pojazdem. Systemy bezpieczeństwa, takie jak: ABS, system wspomagania nagłego hamowania, system kontroli toru jazdy (ESC) pomagają utrzymać kontrolę nad autem i sprowadzić je na zamierzoną trasę.

Ochrona pasażerów

Konstrukcja samochodów Renault zapewnia pasażerom najwyższy poziom bezpieczeństwa, bez względu na ich wiek, budowę ciała, czy zajmowane w samochodzie miejsce.

Edukacja kierowców i pasażerów w celu trwałego zmniejszenia liczby wypadków

Błąd człowieka jest przyczyną ponad 80% wypadków. Dlatego też firma Renault zaangażowała się w program edukacji kierowców i pasażerów we wszystkich krajach na świecie, w których prowadzi działalność.

Doświadczenie w zakresie badań nad wypadkami i bezpieczeństwem na drogach wykorzystywane na całym świecie

Chociaż liczba ofiar wypadków w Europie zmniejszyła się w ciągu ostatnich 15 lat, niestety problem wciąż rośnie w krajach rozwijających się. Przyczyny i skutki wypadków drogowych różnią się w zależności od krajów. Grupa Renault, której liczba placówek wciąż rośnie na całym świecie, bierze je pod uwagę przy produkcji samochodów. I tak Renault prowadzi coraz szersze badania nad wypadkami w swoich ośrodkach inżynieryjnych poza Europą, wysyła tam wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, współpracuje z lokalnymi uniwersytetami…

Grupa Renault angażuje się również w liczne globalne projekty, które mają na celu poprawienie bezpieczeństwa na drogach.

Renault wchodzi w skład 7 najbardziej liczących się światowych koncernów motoryzacyjnych i petrochemicznych, które mają na celu zapobieganie wypadkom drogowym w ramach Global Road Safety Initiative (GRSI). Ich celem jest podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego w krajach rozwijających się. Pod patronatem Global Road Safety Partnership (GRSP), GRSI finansuje lokalne działania i wspiera edukację w zakresie bezpieczeństwa drogowego na obszarach krajów wschodzących. W 2009 roku, GRSI rozszerzyła swoje działania w krajach należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, w Chinach i w Brazylii. I to właśnie w Brazylii firma Renault rozpoczęła innowacyjny projekt Pro active Partnership Strategy (PPS). Połączone siły władz lokalnych, prywatnych firm oraz organizacji pozarządowych mają na celu zmniejszenie ilości wypadków drogowych i ich ofiar. Podczas Pierwszej Światowej Konferencji Ministerialnej, która odbyła się w listopadzie w Moskwie, Grupa Renault postanowiła zaangażować się w program GRSI na 5 kolejnych lat.

E-Safety – ambitny projekt europejski na rzecz bezpieczeństwa drogowego

Forum E-Safety, utworzone w 2000 roku przez Komisję Europejską, zrzesza instytucje publiczne oraz firmy prywatne w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego w Europie, głównie przy użyciu nowych technologii. W skład forum wchodzi 10 grup roboczych. Firma Renault jest szczególnie zaangażowana w projekty : „Automatyczny system powiadamiania służb ratunkowych”, „Informacja o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym” oraz „Inteligentny samochód”.