ekoprojekt

zrównoważony projektRenault Scenic

Renault Scenic E-Tech 100% electric odzwierciedla zobowiązania Groupe Renault w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pionierski pojazd wykorzystuje zoptymalizowane procesy i wykonany został w co najmniej 22% z materiałów pochodzących z recyklingu¹ i materiałów ekologicznych. Pod koniec okresu użytkowania 89%² masy nadaje się do recyklingu – łącznie z akumulatorem – w przemysłowych kanałach recyklingu. Montowany w Europie (we Francji) otwiera drogę do bardziej odpowiedzialnej i bezpiecznej mobilności.

nadwozie bardziej ekologiczne

37% stali wykorzystanej w konstrukcji pojazdu i 40% aluminium zastosowanego w elementach otwieranych: pokrywie silnika i drzwiach to materiał powtórnie przetworzony. Podczas tłoczenia elementów odpady aluminiowe są odsyłane do pierwotnego dostawcy, który ponownie włącza je do cyklu produkcyjnego.

miejsce dla ekologicznego komfortu

Pokrycia siedzeń i kierownicy, konstrukcja deski rozdzielczej i dywaniki wykonane są głównie z materiałów pochodzących z recyklingu lub surowców pochodzenia biologicznego³. Tapicerka zawiera 100% materiału z recyklingu⁴, a kierownica pokryta jest w 51% materiałem pochodzenia biologicznego.

akumulator nadający się do recyklingu nawet w 65%

Akumulator został zaprojektowany w sposób zrównoważony⁴, aby umożliwić jego naprawę i ułatwić recykling (aż do 65%)⁶. Pod koniec życia pojazdu, jeśli stan akumulatora na to pozwala, można go ponownie wykorzystać, np. do magazynowania energii przy budynkach.

komfort z recyklingu

W kabinie Scenic E-Tech 100% electric nie ma skóry, została ona zastąpiona materiałami pochodzącymi z recyklingu. Materiały te mają mniejszy ślad węglowy niż skóra i nie wpływają w żaden sposób na postrzeganą jakość, dotyk i komfort.

Materiały tekstylne z recyklingu - Renault Scenic E-Tech 100% electric
siedzenia: 87% włókien pochodzących z recyklingu w materiałach tekstylnych w wersji iconic
deska rozdzielcza - Renault Scenic E-Tech 100% electric
deska rozdzielcza: do 80% materiału pochodzącego z recyklingu
solarbay - Renault Scenic E-Tech 100% electric
nieprzezroczysty panoramiczny szklany dach solarbay®: szkło zawierające co najmniej 50% materiałów pochodzących z recyklingu

priorytetowa ambicja

Youtube jest nieaktywny. Zezwól na umieszczanie plików cookies dotyczących mediów społecznościowych w celu uzyskania dostępu do treści wideo.

wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym

Projektowanie pojazdów wpisujących się w logikę gospodarki o obiegu zamkniętym jest priorytetową ambicją Renault Grupy. Poprzez wykorzystanie tkanin, tworzyw sztucznych, szkła i metali zawierających materiały pochodzące z recyklingu, regenerację części zamiennych lub ponowne wykorzystanie akumulatorów, Grupa zamierza zostać liderem gospodarki o obiegu zamkniętym, dążąc do wykorzystania do 2030 r. 33% materiałów pochodzących z recyklingu w masie swoich pojazdów.

¹ w zależności od wersji

² pod warunkiem uzyskania homologacji

³ w zależności od wersji 

⁴ pokrycia siedzeń w wersji techno

⁵ akumulator złożony z 12 modułów, z których każdy może być wymieniany indywidualnie w ponad 20 centrach naprawy akumulatorów w Europie.

⁶wykorzystując przemysłowe technologie przetwarzania dostępne w Europie w 2025 r.