Dodatkowe zalety

Zwiększ wartość swojego samochodu! Formuła Non Stop może być przekazana następnemu właścicielowi samochodu za pomocą cesji - jeśli będziesz chciał sprzedać swoje Renault, sprzedasz go łatwiej i za więcej!

Ogólne warunki umów serwisowych

Umowy serwisowe (przedłużona gwarancja oraz kontrakty serwisowe) mogą być zawarte przed upływem 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji samochodu figurującej w dowodzie rejestracyjnym oraz przed wykonaniem pierwszego przeglądu (drugi warunek dotyczy wyłącznie kontraktów serwisowych).

Umowy serwisowe kończą się wraz z przekroczeniem jednego z dwóch wybranych kryteriów (czas trwania i/lub przebieg). Czas trwania kontraktu zawiera gwarancję fabryczną producenta liczoną od daty wydania samochodu bez względu na datę podpisania umowy. Przebieg liczony jest od zerowego stanu licznika.