Ładowanie

Co się dzieje, gdy codziennie doładowuję akumulator, gdy nie jest on wyczerpany?

Nowe akumulatory litowo-jonowe, w które są wyposażone Renault Z.E., nie posiadają "efektu pamięci". Można je zatem ładować, chociażby częściowo, w każdej chwili nie powodując w ten sposób przyspieszonego pogorszenia ich wydajności. Technologia litowo-jonowa jest obecnie najbardziej wydajna na rynku: jej wysoka gęstość energetyczna umożliwia gromadzenie maksimum Wh na kg, dla optymalnej żywotności.. Ładowanie odbywa się bez ograniczeń, z możliwością doładowywania akumulatora nawet wówczas, gdy nie jest on całkowicie rozładowany.

Czy akumulator rozładowuje się, gdy pojazd nie jest używany?

Dzienny stopień rozładowania akumulatora jest za niski, aby miał jakiekolwiek znaczenie. Stwierdzenie znacznego spadku naładowania wymagałby kilku tygodni unieruchomienia.

Czy akumulator podlega recyklingowi?

Renault współpracuje z międzynarodową firmą UMICORE, liderem w zakresie recyklingu akumulatorów litowo-jonowych.
Uszkodzone lub niezdatne do użytku akumulatory są zbierane, a następnie przekazywane do ośrodków diagnostycznych, które decydują o ich ponownym wykorzystaniu poza sektorem motoryzacyjnym lub kierują je do całkowitego recyklingu.
Pełny recykling zaczyna się od rozebrania akumulatorów na podzespoły oraz moduły (składające się z zestawów komórek). Komponenty modułu są albo ponownie wykorzystywane albo poddawane recyklingowi w tradycyjnych sektorach. UMICORE wykorzystuje obróbkę pirometalurgiczną modułów i komórek, a następnie obróbkę hydrometalurgiczną w celu odzysku metali.

Jak można wymienić akumulator?

W ramach opcji zakupu w której akumulator jest wynajmowany, dysponujesz zawsze w pełni sprawnym akumulatorem o wystarczającej pojemności, powyżej 75% pojemności początkowej. Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować akumulatora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, zranienia lub oparzenia. Jedynie autoryzowany serwis Eksperta Renault Z.E. jest uprawniony do przeprowadzenia tej czynności.

Usługi Z.E.

Jaka jest różnica pomiędzy utrzymaniem pojazdu spalinowego a pojazdu elektrycznego?

Umowy dotyczące serwisowania są takie same dla pojazdów spalinowych i elektrycznych. Jednakże utrzymanie samochodu elektrycznego jest prostsze i bardziej ekonomiczne niż w przypadku pojazdu spalinowego. Na przykład w pojeździe spalinowym trzeba regularnie wymieniać olej silnikowy w celu odpowiedniego smarowania oraz chłodzenia bloku silnika. W pojeździe elektrycznym silnik elektryczny nie wymaga smarowania. To samo dotyczy klocków hamulcowych, tarcz i bębnów, których żywotność jest znacznie wydłużona.

Czy umowa assistance jest darmowa?

Tak, gdy jeździsz pojazdem Z.E., wszystko jest ujęte w cenie. Ubezpieczenie assistance obejmujące wszelkie awarie jest ujęte w gwarancji. Awarie związane z energią będą usuwane przez cały czas obowiązywania umowy najmu akumulatora. 

Czy mogę uzyskać dostęp do usług My Z.E. Connect i My Z.E. Interactive bez zakładania konta?

Nie. Konieczne jest założenie konta za pośrednictwem My Z.E. Online, aby móc korzystać z tych usług. 

Czym jest łączność?

Abonament na łączność umożliwia Ci korzystanie z aplikacji mobilnych wymagających dostępu do połączenia z internetem. Aplikacje mobilne są dostępne za pośrednictwem R-LINK Store.