*Czas pracy akumulatora bez doładowania – 100 km poświadczone przez niezależną instytucję UTAC.