Celem działań Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez umożliwienie kierowcom kompleksowego doskonalenia techniki jazdy, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz propagowanie odpowiedzialnych zachowań na drodze.

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault proponuje szkolenia, które mają na celu wyeliminowanie niewłaściwych odruchów, nauczenie prawidłowego reagowania w krytycznych sytuacjach oraz panowania nad pojazdem w ekstremalnych warunkach drogowych. Oferuje również kursy w zakresie ekojazdy, a także jazdy defensywnej, czyli techniki bezpiecznej jazdy w realnym ruchu drogowym.

Bądź bezbłędnym kierowcą!