WYRÓWNYWANIE SZANS ZAPEWNIA LEPSZE WYNIKI

Dla Renault różnorodność jest podstawowym sposobem na poprawę wyników i motywowanie pracowników. Dzięki swojej polityce społecznej firma Renault sprawiła, że działanie to stało się źródłem innowacyjnych inicjatyw: integracja osób niepełnosprawnych, umożliwianie rozwoju młodzieży oraz kobiet... Głębokie zaangażowanie w te działania doskonale wpisuje się w nowy wizerunek i hasło Grupy Renault: „Drive the change”.

Różnorodność dźwignią rozwoju dla Renault i pracowników Grupy

Zaangażowanie Grupy jest oparte na silnym przeświadczeniu, że bogactwo doświadczeń, a także zróżnicowanie kulturowe są źródłem innowacji w firmie. Wyrównywanie szans staje się dźwignią rozwoju firmy. Renault pragnie zapewnić równe szanse dla każdego, bez względu na jego wiek, profil czy pochodzenie.

W świecie, w którym rządzi prawo konkurencji, różnorodność jest zaletą, źródłem innowacyjnych strategii oraz bardziej dojrzałych decyzji. Ta właśnie dewiza rozpowszechniana jest przez Carlosa Ghosna (prezesa Renault), według którego różnorodność stanowi podstawowy element strategii rozwoju Grupy. Pracownicy różnego pochodzenia czy narodowości stanowią swoistą broń handlową firmy – dzięki temu Grupa lepiej spełni oczekiwania klientów w 118 krajach, w których prowadzi działalność. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, kobiet czy młodzieży stanowi źródło innowacji w firmie. Jest to również gwarancja znalezienia swojego miejsca w firmie i jednoczesnego przyczyniania się go jej sukcesu.

Integracja osób niepełnosprawnych ruchowo

W 1995 roku Renault podpisało porozumienie, którego głównym celem jest wspieranie integracji i wyrównania szans osób niepełnosprawnych. Konsekwencją tego było założenie organizacji poświęconej zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt „Mission Handicap” organizowany przez koncern Renault i jego lokalnych pracowników zapewnia na wdrożenie działań w terenie.

Zaangażowanie firmy w ten projekt wzbogaca jego ofertę handlową. Kto lepiej niż niepełnosprawni pracownicy może wprowadzać innowacje do samochodów przeznaczonych właśnie dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową? Strategia ta pozwoliła Renault zdobyć unikalne doświadczenie w tego typu produktach. Poprzez swoją specjalistyczną spółkę Renault Tech firma oferuje spersonalizowane rozwiązania, dostosowane do potrzeb klienta i jest też pierwszym autoryzowanym producentem samochodów w Europie w zakresie:

• Projektowania pojazdów przystosowanych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową,

• Usług dodatkowych (pomoc w obsłudze i dowozach, transport grupowy i indywidualny, wynajem samochodów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Aktywizacja zawodowa kobiet przyczynia się do rozwoju firmy

60% samochodów jest kupowanych pośrednio lub bezpośrednio przez kobiety, dlatego też firma Renault zaangażowała się w aktywną politykę zwiększenia zatrudnienia kobiet w swoich placówkach.

Pomimo, że wciąż jest mało młodych dziewczyn, które interesują się zawodami związanymi z motoryzacją, każdego roku wśród pracowników zatrudnionych przez Renault ¼ to właśnie kobiety. W skali światowej stanowią one ponad 16 % pracowników Grupy, w tym 28 % w Rosji, 35 % w Rumuni i ponad 45 % w niektórych filiach handlowych w Europie. Firma współpracuje również z francuskim stowarzyszeniem „Elles bougent”, działającym wśród młodych kobiet w celu zachęcania kobiet do specjalizacji zawodowych z branży motoryzacyjnej.

Aktywizacja kobiet przyczynia się również do rozwoju aktywnej polityki edukacyjnej na świecie. W 2010 roku, po raz piąty z rzędu, Renault wsparło program „Women for Education” organizowany przez Forum Kobiet i magazyn Elle. Zaangażowanie w projekty na rzecz promowania edukacji wśród kobiet w krajach rozwijających się znalazło wyraz w ufundowaniu przez Alians Renault-Nissan nagrody w wysokości 100 000 euro. W 2010 roku 10 haitańskich studentek zostało nagrodzonych za ich osobisty wkład w odbudowę Haiti. Każda z nich będzie otrzymywała opłacane przez Alians stypendium, które pozwoli im na kontynuację studiów, aby mogły zrealizować swoje projekty dotyczących odbudowy kraju.

Ułatwianie integracji zawodowej młodzieży

W 2008 roku firma Renault wzięła udział w projekcie rządu francuskiego, który ma na celu zachęcanie młodzieży z biedniejszych dzielnic do rozwoju zawodowego. Wyniki są obiecujące, gdyż w latach 2008-2010 podpisano 420 umów o pracę, 720 praktyk zawodowych i 450 teoretyczno-praktycznych kursów dla młodzieży.

Grupa daje również szanse około 200 nastolatkom na zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Już 3200 młodych skorzystało z programu i odbyło praktyki w 5 zakładach Renault we Francji.