PIONIER W DZIEDZINIE EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

W ciągu ostatnich lat, wraz z uprzemysłowieniem się krajów wschodzących, nastąpił znaczący wzrost światowego parku samochodów. O ile zjawisko to jest świadectwem zwiększającego się dostępu do indywidualnych środków transportu, nie pozostaje ono bez wpływu na środowisko naturalne: wzrost emisji gazów cieplarnianych, zagrożenie hałasem... Renault wykorzystuje całe swoje doświadczenie i technologie, by samochody były przyjazne dla środowiska, kładąc główny nacisk na auta z napędem elektrycznym.

Zapewnienie wszystkim możliwości obniżenia emisji CO2

Zdaniem Renault innowacja stanowi postęp jedynie wówczas, gdy mogą z niej korzystać szerokie rzesze użytkowników. Właśnie dlatego działaniom Grupy na rzecz stworzenia ekologicznych środków transportu przyświeca idea powszechnej ich dostępności. Taki jest sens wprowadzanych na rynek od 2007 roku pojazdów Renault eco², będących autami zarówno ekologicznymi jak i ekonomicznymi.

Samochody Renault eco² spełniają niezwykle ostre kryteria ochrony środowiska w zakresie: produkcji (zakłady posiadające certyfikat ISO 14001), użytkowania (emisja CO2 poniżej 140 g/km) oraz recyklingu (pojazdy nadające się w 85 % do wtórnego wykorzystania po wycofaniu z eksploatacji).

Samochody te są również bardziej ekonomiczne. Są wyposażone w najnowsze rozwiązania Renault pozwalające na znaczące obniżenie zużycia paliwa: bezpośredni wtrysk benzyny, technologia downsizingu (zmniejszenie pojemności skokowej bez obniżania osiągów auta) oraz przystosowanie do stosowania paliw alternatywnych (biopaliwa, LPG, itp.)

Samochody elektryczne dla wszystkich

Grupa Renault jest przekonana, że aby stawić czoła światowym wyzwaniom w zakresie ekologicznych środków transportu sama optymalizacja istniejących rozwiązań nie wystarczy. Jaka jest alternatywa? Auta z napędem elektrycznym jako stanowiąca przełom pod każdym względem innowacja na wielką skalę. Po pierwsze jest to przełom technologiczny z uwagi na charakteryzujący te auta zerowy poziom emisji. Po drugie przełom handlowy z uwagi na planowaną masową ich komercjalizację, która zapewni do nich dostęp dla szerokich rzesz użytkowników.

Pomimo iż inni producenci również opracowują modele aut elektrycznych, jednak to Renault jest pionierem ich wprowadzania na rynek na szeroką skalę. Przyjęta przez Grupę Renault logika działania opiera się na ekonomicznym i innowacyjnym modelu auta, znacznych zdolnościach produkcyjnych pojazdów i akumulatorów we wszystkich częściach świata oraz rozbudowie umożliwiających szybkie doładowanie tych aut sieci stacji « Quickdrop ». Ich wprowadzenie na rynek jest przewidziane na rok 2011; pierwszymi modelami będą Kangoo Express Z.E. (dostawczy) i Fluence Z.E. (sedan).

Instytut Zrównoważonej Mobilności - zaangażowanie na rzecz przyszłości środków transportu  

W ramach działań na rzecz rozwijania ekologicznych środków transportu we wszystkich częściach świata, we wrześniu 2009 roku Fundacja Renault i ParisTech powołały do życia Instytut Zrównoważonej Mobilności. Zapewnia on współpracę między wyższymi uczelniami a konstruktorami z Renault, której przyświecają następujące cele:

• promowanie badań w zakresie innowacyjnych indywidualnych środków transportu, w szczególności aut z napędem elektrycznym,

• szkolenie kadr kierowniczych i naukowych wyższego szczebla w celu wyjścia naprzeciw potrzebom przemysłu motoryzacyjnego oraz wyzwaniom technologicznym, jakie stawiają ekologiczne środki transportu.

Ogółem współpraca objęła osiem szkół wyższych i 10 laboratoriów i koncentruje się wokół 4 tematów:

• « Systemy dla elektrycznych środków transportu », w ramach którego analizowane są potrzeby logistyczne jakich będzie wymagało upowszechnienie pojazdów z napędem elektrycznym.

• «  Modele biznesowe », w ramach którego opracowywane są modele ekonomiczne zdolne do zapewnienia rozwoju aut z napędem elektrycznym.

• « Światowa wizja », w ramach którego określane są warunki przejścia od aktualnego modelu transportu indywidualnego do stosowania aut elektrycznych na szeroką skalę.

• « Technologie produkcji akumulatorów », w ramach którego prowadzone są badania nad zwiększaniem wydajności i rentowności akumulatorów.

Instytut Zrównoważonej Mobilności jest otwarty na współpracę z kolejnymi firmami i wyższymi uczelniami.

DOBRE PRAKTYKI NA RZECZ ROZWOJU EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

Równolegle do wprowadzania na rynek modeli aut o zerowej emisji prowadzone są działania na rzecz wprowadzania w życie innowacyjnych praktyk umożliwiających już obecnie obniżanie zużycia energii. Renault jest czynnie zaangażowane w działania edukacyjne dla szerokich rzesz użytkowników w zakresie ekologicznych i ekonomicznych technik użytkowania aut.

Edukacja w zakresie eko-jazdy  

Eko-jazda opiera się na prostym, choć mało znanym stwierdzeniu: kierowca z wyrobionymi prawidłowymi nawykami za kierownicą jest w stanie obniżyć zużycie paliwa w swoim aucie o 10 do 20%. Nawyki takie może wyrobić w sobie każdy kierowca, jeśli tylko stworzy mu się odpowiednie warunki.

W roku 2008 firma Renault zainaugurowała w Paryżu pierwszą akcję szkolenia kierowców w zakresie eko-jazdy: Eco² Day. W jej ramach oferowane są szerokiej publiczności nieodpłatne kursy jak również ćwiczenia na symulatorze i narzędzia dydaktyczne dla całych rodzin. Pod wpływem filii Renault Polska również kraje bałtyckie zorganizowały u siebie akcję Eco² Days.

Po sukcesie jakim zakończyła się akcja, firma Renault postanowiła rozszerzyć zakres działań:

• w 2009 roku zorganizowane zostało we Francji (w miejscowości Hyères) spotkanie publiczności z żeglarką Ellen MacArthur mające na celu promowanie eko-jazdy,

• wprowadzony został program szkoleń w zakresie eko-jazdy dla klientów flotowych i indywidualnych, najpierw we Francji we współpracy z ECF (Francuską Szkołą Nauki Jazdy), następnie za granicą we współpracy z KDC (Key Driving Competence).

Promowanie carpoolingu  

Carpooling stanowi uzupełnienie dla eko-jazdy. Za jego upowszechnianiem przemawiają liczne atuty.

• Carpooling jest bardziej ekologiczny: dzięki zmniejszeniu liczby pojazdów wykorzystywanych do pokonania tej samej trasy powoduje zmniejszenie emisji spalin.

• Jest także bardziej ekonomiczny dla użytkowników, którzy dzielą się kosztami przejazdu.

• Jest on również bezpieczniejszy: z przeprowadzonych w ostatnim czasie przez towarzystwa ubezpieczeniowe badań wynika, że carpoolingowi towarzyszy spadek liczby wypadków drogowych.

• Carpooling jest bardziej przyjazny.

Od 1996 roku Renault oficjalnie zachęca swoich pracowników do korzystania z carpoolingu. W tym celu powołany został specjalny wewnętrzny dział. Po modyfikacjach w 2007 roku, zakres jego działania został rozszerzony na wszystkie francuskie zakłady należące do Grupy Renault. Jego rozszerzenie na zakłady usytuowane za granicą jest w trakcie opracowywania.

Wspieranie rozwoju ekologicznych środków transportu dostępnych dla szerokich rzesz użytkowników  

Liczba posiadaczy / osób mających dostęp do pojazdów silnikowych stale rośnie we wszystkich regionach świata. Pomimo tej wzrostowej tendencji nadal utrzymują się nierówności w dostępie do samochodów.

Renault finansuje i wspiera liczne projekty badawcze mające na celu zniwelowanie powyższych nierówności. Grupa Renault jest mocno zaangażowana w międzynarodowy program badawczy Mobility for Developement realizowany pod egidą World Business Council for Sustainable Development.