UŁATWIENIE WSZYSTKIM DOSTĘPU DO EDUKACJI

Promowanie równości szans w zakresie szkolenia, mnożenie okazji do dialogu międzykulturowego, zapewnianie wsparcia przyszłym managerom Renault wykorzystuje doświadczenie swoich pracowników oraz swoją międzynarodową sieć do angażowania się na rzecz rozwoju edukacji dla wszystkich.

Działanie na rzecz zapewniania równości szans we wszystkich krajach świata.   

Ponieważ edukacja stwarza warunki do rozwoju zarówno osobistego jak i zawodowego, młodzież ze wszystkich środowisk i ze wszystkich krajów powinna mieć zapewniony jednakowy dostęp do szans życiowych.

W tym głębokim przekonaniu, Renault angażuje się w projekty edukacyjne na całym świecie, wszędzie tam, gdzie Grupa prowadzi działalność. Programy te, sprzyjające otwarciu na świat i budowaniu obywatelskich postaw, są realizowane w ramach partnerskiej współpracy z lokalnymi władzami.

• Grupa Renault jest partnerem-założycielem południowoafrykańskiej organizacji pozarządowej (NGO) Valued Citizens Initiative. Inicjatywa ta, wdrażana w publicznych - i wielokulturowych - szkołach tego kraju ukierunkowana jest na rozwijanie odpowiedzialnych postaw obywatelskich, w duchu poszanowania dla różnic kulturowych. Program, którym objętych zostało dotąd 420 000 uczniów i 3 500 nauczycieli, w konkretny sposób przyczynia się do umacniania demokratycznej kultury w Afryce Południowej.

• Renault udziela również swego wsparcia zainicjowanemu przez Women’s Forum i czasopismo Elle programowi Women for Education. Program finansujący projekty szkolenia kobiet z krajów rozwijających się otrzymał ufundowaną przez Alians Renault-Nissan nagrodę w wysokości 100 000 euro. W roku 2010 nagroda przyznana została 10 haitańskim studentkom za ich indywidualny wkład w odbudowę Haiti. Każda z nich będzie otrzymywała opłacane przez Alians stypendium, które pozwoli im na kontynuację studiów, aby mogły zrealizować swoje projekty dotyczących odbudowy kraju.

• Wprowadzenie uczącej się młodzieży w świat produkcji przemysłowej Renault i ułatwianie dzielenia się kompetencjami to wyzwanie stojące przed Renault Experience, unikalną inicjatywą Renault Brazylia prowadzoną we współpracy z katolickim Uniwersytetem stanu Parana (PUCPR). W roku 2009, 1200 brazylijskich uczniów miało możliwość zapoznania się z procesem tworzenia / projektowania, produkcji i sprzedaży nowego modelu auta. Na każdym etapie młodzież miała profesjonalną opiekę ze strony specjalistów z Renault.

Zaangażowanie w działania na rzecz młodzieży

Edukacja dla wszystkich według Renault oznacza również długofalowe zaangażowanie się na rzecz integracji młodzieży z najmniej uprzywilejowanych środowisk.

• Już na początku lat 90-tych ubiegłego wieku firma Renault podpisała ramowe porozumienie, które umożliwiło ponad 3 200 młodym ludziom ukończenie szkoleń w naszych warsztatach, zakończonych wydaniem dyplomu.

• Będący czymś więcej niż współzawodnictwem, kompletny program edukacyjny Course en Cours (Wyścig na lekcjach) łączy w sobie trzy, tradycyjnie oddzielne światy: nauczania szkolnego, nauczania uniwersyteckiego i świata korporacji. Oprócz nauki specjalności konstrukcyjnych, zadaniem tego programu jest promowanie równości szans, ze zwróceniem szczególnej uwagi na młodzież wywodzącą się ze środowisk najmniej uprzywilejowanych społecznie i kulturowo, jak również rozbudzania zainteresowań i zachęcania uczącej się młodzieży do podejmowania wyższych studiów na kierunkach ścisłych i technicznych.

W 2008 roku do Renault i Dassault Systèmes, członków-założycieli stowarzyszenia „Course en cours” dołączyła spółka Renault F1 Team, ważny dla tego projektu partner, uosabiający ducha współzawodnictwa i sportowej rywalizacji. Nagradzany już wcześniej przez Sporsora, Institut Mécénat et Solidarité (Instytut Mecenatu i Solidarności) oraz przez Etoiles de la Créativité et de l’Innovation (Gwiazdy Kreatywności i Innowacji), „Course en cours” uzyskał oficjalnie uznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Stanowi to potwierdzenie edukacyjnych walorów tej inicjatywy.

W ramach edycji 2009, program „Course en cours” objął ponad 7 500 uczniów z 350 gimnazjów i liceów ze wszystkich regionów kraju, pod opieką 1 500 nauczycieli i 600 studentów.

• W roku 2009 Grupa Renault nawiązała ponadto na terenie Francji kolejną współpracę partnerską ze stowarzyszeniem Un Avenir Ensemble (Jedna Wspólna Przyszłość) w ramach projektu patronowania szczególnie uzdolnionym uczniom z najmniej uprzywilejowanych środowisk. Uczniowie ci mieli zapewnione długofalowe wsparcie i doradztwo ze strony pracowników Renault.

Ułatwianie kontaktów międzykulturowych w ramach szkolenia przyszłych managerów

Przyszli pracownicy wyższego i kierowniczego szczebla, działając w silnie zglobalizowanym świecie, będą zmuszeni do przyswojenia sobie nowych, międzykulturowych metod zarządzania, zapewniających poszanowanie dla różnorodności kulturowej. Utworzona w roku 2001 Fundacja Renault zapewnia pochodzącym ze wszystkich części świata studentom możliwość prowadzenia dialogu i przyswajania sobie już obecnie narzędzi zarządzania międzykulturowego.

Fundacja Renault

Utworzona w roku 2001 Fundacja Renault stanowi wyraz konkretnego zaangażowania Renault w szkolnictwo wyższe.

Misją Fundacji Renault jest stworzenia trwałej współpracy pomiędzy firmą a instytucjami akademickimi we Francji i za granicą. Fundacja tworzy i prowadzi autorskie programy szkoleniowe w dwóch kluczowych dziedzinach: zarządzania międzykulturowego i ekologicznych środków transportu.

Ponadto Fundacja Renault wyszukuje młode talenty, które w przyszłości będą pracować w światowych grupach. Stworzony został w ten sposób zespół najlepszych partnerów uniwersyteckich Fundacji na świecie – wyjątkowa sieć ponad 500 specjalistów, która co roku powiększa się o 70 kolejnych studentów.

Fundacja Renault wspiera młode talenty ze wszystkich krajów i pomaga im w rozwijaniu się w wielokulturowym świecie. Koordynuje i finansuje zaawansowane programy edukacyjne i badawcze. Przyświeca temu podwójny cel: ułatwianie spotkań międzykulturowych i rozwijanie wymiany między Francją, Europą i pozostałymi krajami, w których Grupa Renault prowadzi działalność. Fundacje Renault Hiszpania i Renault Argentyna angażują się w działania na szczeblu lokalnym.

Fundacja Renault - wspieranie zarządzania międzykulturowego

W coraz bardziej zglobalizowanym świecie przyszłe zarządzanie będzie miało obowiązkowo charakter międzykulturowy. W tym głębokim przekonaniu Fundacja Renault organizuje i finansuje w całości 3 programy szkoleniowe:

• MBA Dauphine Sorbonne Renault, przygotowany w ramach partnerskiej współpracy z uniwersytetem Paris Dauphine i IAE (Instytutem Biznesu i Administracji) na uniwersytecie Paris I Panthéon Sorbonne.

• Master ParisTech Fundacja Renault «Transport i zrównoważony rozwój», prowadzony przez Ponts ParisTech, Mines ParisTech i l’Ecole Polytechnique (Politechnika paryska).

Oba programy, prowadzone w języku francuskim, skierowane są do zagranicznych studentów będących absolwentami wyższych uczelni w swoich krajach.

• Katedra Renault-Polytechnique-HEC (Renault-Politechnika Paryska-Wyższa Szkoła Handlowa) „Zarządzanie wielokulturowe a wyniki firmy” umożliwia studentom ostatniego roku Wyższej Szkoły Handlowej (HEC) oraz drugiego roku Politechniki Paryskiej przyswojenie sobie technik z zakresu wielokulturowego zarządzania. Szkolenia oparte są na zespole programów nauczania i projektów badawczych prowadzonych we Francji, w Indiach i w Japonii.

Do dziś z programów tych skorzystało już 430 studentów z ponad 10 krajów (Japonia, Korea Południowa, Brazylia, Iran, Rumunia, Rosja, Indie, Maroko, Liban).

Fundacje Renault Hiszpania i Renault Argentyna

Renault dysponuje ponadto 2 innymi fundacjami na świecie.

Utworzona w 1963 roku Fundacja Renault Hiszpania finansuje stypendia dla dzieci pracowników Grupy w Hiszpanii. W roku 2009 ponad 150 dzieci mogło dzięki niej skorzystać ze stypendium, każde w wysokości 600 euro.

Od ponad 50 lat Fundacja Renault Argentyna zapewnia wsparcie kolejnym programom w następujących dziedzinach: pomocy humanitarnej, edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa drogowego i ochrony środowiska.

W roku 2009 Fundacja udzieliła swojego wsparcia kilku programom, wśród których znalazły się:

• Educación Ambiental Para Todos (« Edukacja środowiskowa dla wszystkich») mający na celu pobudzanie świadomości ekologicznej za pomocą prowadzonych w formie zabawy zajęć. Uczniowie w wieku 11-15 lat uczą się w ich trakcie pod kierunkiem nauczycieli różnych odruchów i zachowań sprzyjających ochronie środowiska poprzez realizację niewielkich, łatwych do wdrożenia projektów.

Konkurs Movete Seguro („Poruszaj się bezpiecznie”) zachęca gimnazjalistów do zastanowienia się nad zagrożeniami, z jakimi spotykają się codziennie na drodze oraz nad środkami ostrożności, które pozwoliłyby je zminimalizować. Najlepsze projekty, przedstawione w formie rysunków, są nagradzane i eksponowane w miejscu przeprowadzania konkursu