Renault Polska aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach od 1994 roku. Do najważniejszych działań firmy należą cykliczne seminaria poświęcone tematom BRD, akcja „Kierowca na szóstkę”, Szkoła Jazdy Renault oraz program edukacyjny „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Renault Polska jest członkiem Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Celem Renault jest zapewnienie rzeczywistego bezpieczeństwa oraz wykorzystanie najskuteczniejszych technologii w zapobieganiu, korygowaniu, ochronie, poprzez działania edukacyjne skierowane do użytkowników dróg. Renault nieustannie wzbogaca wyposażenie samochodów o systemy bezpieczeństwa biernego i czynnego, oferując swoim klientom produkty sprawdzające się w rzeczywistych sytuacjach na drodze. Renault jest jedynym producentem, którego 15 modeli uzyskało maksymalną ocenę w testach bezpieczeństwa Euro NCAP. Renault Polska realizuje startegię koncernu od 20 lat, podejmując konkretne działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach.

CYKLICZNE SEMINARIA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

W 1994 roku firma Renault Polska zorganizowała pierwsze seminarium na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jego przewodnim tematem była konieczność przewożenia dzieci w fotelikach i próba namówienia ustawodawcy do wprowadzenia odpowiednich przepisów W spotkaniu udział wzięli eksperci z ośrodka bezpieczeństwa biernego Renault w Lardy oraz eksperci polscy i dziennikarze. Sukces seminarium sprawił, że firma zdecydowała się na organizację cyklicznych spotkań w latach 1994-1997. W każdym roku wybierano inny temat przewodni. W 1997 roku eksperci polscy i dziennikarze zostali zaproszeni do Lardy, gdzie obejrzeli test zderzeniowy. Projekt CSR miał swoją kontynuację w akcji handlowo-marketingowej: podczas dni otwartych drzwi firma zaoferowało ABS za złotówkę, aby przetestować zainteresowanie klientów podnoszeniem bezpieczeństwa aktywnego. Zaraz potem – jako pierwsza popularna marka - wprowadziła ABS do seryjnego wyposażenia samochodów bez dopłaty na rynku polskim.

BEZPIECZEŃSTWO I MOBILNOŚĆ DLA WSZYSTKICH

W 2000 r. koncern Renault rozpoczął w Polsce realizację programu edukacyjnego dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych pn. Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich, służącego poprawie bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz promocji ekologicznych form transportu. Program składa się z czterech uzupełniających się elementów – pakietów edukacyjnych „Droga i Ja”, E-Learningu, ogólnopolskiego konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” oraz Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa. W ciągu 14 lat programu w Polsce, nauczaniem został objęty 1 milion uczniów z 5 264 szkół podstawowych. W tym czasie Renault ufundowało 28 400 pakietów edukacyjnych Droga i Ja, dzieci zgłosiły 15 719 prac w konkursie plastycznym oraz 195 projektów w konkursie „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, zarejestrowano 678 Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa, a z multimedialnej platformy e-learning skorzystało 12 000 użytkowników.

PARTNERSTWO DLA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO

Od 2001 roku Renault Polska jest członkiem Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego i jednym z pierwszych sygnatariuszy deklaracji na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Od marca 2007 roku do maja 2010 roku Renault działało w ramach zarządu, a od 2013 roku przewodniczy Radzie Programowej Stowarzyszenia.

KIEROWCA NA SZÓSTKĘ

W 2003 roku Renault zorganizowało akcję edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodych kierowców pn. Kierowca na szóstkę. Polska była drugim po Niemczech krajem w Europie, w którym Renault zorganizowało akcję dla początkujących kierowców. Pierwsza edycja była skierowana do osób w wieku 18-24 lata. Jej celem było przekonanie młodych kierowców, że bezpieczna jazda jest cool. Akcja składała się z dwóch elementów: ogólnopolskiego konkursu „Kierowca na szóstkę”, w którym główną nagrodą było Renault Clio Extreme oraz testu badającego zależność pomiędzy osobowością kierowcy a jego zachowaniami na drodze. Spośród chętnych z całego kraju zostało wyselekcjonowanych 30 osób, które otrzymały Renault Clio do dyspozycji na sześć miesięcy. Ich zadaniem była jazda zgodna z przepisami ruchu drogowego – najmniejsze przewinienie skutkowało oddaniem samochodu (samochody były oznakowane i monitorowane). Młodzi kierowcy przejechali łącznie ponad 270.000 km, wielu z nich zaangażowało się w aktywną promocję bezpiecznej jazdy wśród rówieśników.

Druga edycja akcji „Kierowca na szóstkę”, zorganizowana w 2004 r. skupiała się na problemie wypadków dyskotekowych, które są typowymi zdarzeniami z udziałem młodych kierowców. Celem programu było uświadomienie młodym ludziom, jakie są konsekwencje prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu W wybranych klubach 15 największych miast w Polsce zorganizowano akcję informacyjno-edukacyjną „Program Dyskoteka”. W ramach akcji odbył się także konkurs „Kierowca na szóstkę” z nagrodami w postaci 200 kursów doskonalenia techniki jazdy w Szkole Jazdy Renault oraz ogólnopolskie badanie internetowe „Co Ty wiesz o pijanych kierowcach?” dotyczące problemu prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu.

SZKOŁA JAZDY RENAULT

To pierwsza na świecie szkoła doskonalenia techniki jazdy Renault, która rozpoczęła swoje działanie w Polsce w 2004 roku. Celem działań Szkoły Jazdy Renault jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez umożliwienie kierowcom kompleksowego doskonalenia techniki jazdy, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz propagowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze. Podczas szkoleń główny nacisk jest położony na wyeliminowanie niewłaściwych odruchów, nauczenie prawidłowego reagowania w krytycznych sytuacjach oraz panowania nad pojazdem w ekstremalnych warunkach drogowych. W 2013 roku ponad 1400 osób zostało przeszkolonych z zakresu techniki jazdy na autodromie.

Z ekojazdy, jazdy defensywnej, zajęć teoretycznych i pierwszej pomocy skorzystało ponad 600 osób, a w eventach o tematyce bezpiecznej jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego wzięło udział prawie 950 osób. W sumie w 2013 roku udział w szkoleniach wzięło prawie 3000 osób i ponad 40 firm. Od początku istnienia Szkoły Jazdy Renault zostało przeszkolonych blisko 15 000 polskich kierowców oraz ponad 270 firm.