Żadna duża firma nie może skupiać się wyłącznie na wynikach ekonomicznych, nie zwracając uwagi na to wszystko, co dzieje się wokół niej. Ciąży na nas obowiązek angażowania się w życie społeczne w krajach, w których prowadzimy działalność. Nasza odpowiedzialność społeczna znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych prowadzonych przez nas działaniach oraz wspieranych przez nas projektach na rzecz społeczeństwa, edukacji, różnorodności i ochrony środowiska.
Carlos Ghosn, Prezes i Dyrektor Generalny Renault