Renault Polska przekazało Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła na okres jednego roku swój komfortowy bus – Trafic w wersji Grand Passenger Pack Clim 3,0t z silnikiem Energy 1.6 dCi 125. Fundacja Opiekuńcze Skrzydła prowadzi działania edukacyjno–kulturalno–wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z najbiedniejszych rejonów Warszawy. Samochód będzie wykorzystywany do nie tylko do codziennych działań ośrodka, ale również na wszelkie wycieczki, które są organizowane dla podopiecznych. Samochód odebrała współzałożycielka fundacji – Joanna Radziwiłł. 

Fundacja Opiekuńcze Skrzydła realizuje kilka projektów jednocześnie. Wśród naszych podopiecznych mamy pełen przekrój wiekowy. Pracujemy głównie z dziećmi i młodzieżą, ale także z ich opiekunami, którzy również często potrzebują naszej pomocy. Samochód, który przekazało nam Renault Polska, jest nam niezbędny do transportu naszych wychowanków na różne wyprawy krajoznawcze czy wydarzenia kulturalne – powiedziała prezes Joanna Radziwiłł. 

Działalność fundacji Joanny Radziwiłł wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu Renault. Jedną z czterech dziedzin strategicznych CSR naszej firmy jest różnorodność. W Polsce zdecydowaliśmy się wspierać osoby niepełnosprawne fizycznie oraz dzieci z ubogich i potrzebujących rodzin. Cieszymy się, że Renault Trafic będzie towarzyszył podopiecznym Opiekuńczych Skrzydeł w ich drodze do lepszego życia – powiedziała Agata Szczech, dyrektor komunikacji Renault Polska.