Pod Warszawą powstaje Zielona Ostoja RENAULT

Pierwszy w Polsce EKO-LAB otwarty dla każdego.

zielona ostoja Renault

Współpraca Grupy Renault z miastem Otwock oraz JYSK

Grupa Renault we współpracy z miastem Otwock oraz JYSK rozpoczęła budowę Zielonej Ostoi Renault - pierwszej otwartej przestrzeni do lokalnej edukacji ekologicznej.

Otwarcie Zielonej Ostoi Renault, zlokalizowanej w Rezerwacie Świder, planowane jest na wiosnę 2021. 

Youtube jest nieaktywny. Zezwól na umieszczanie plików cookies dotyczących mediów społecznościowych w celu uzyskania dostępu do treści wideo.więcej informacji

Zielona ostoja Renault

Wyzwania związane z ochroną środowiska

Grupa Renault wyznaczyła trzy główne wyzwania związane z ochroną środowiska: walka

z globalnym ociepleniem, ochrona zasobów naturalnych, działaniena rzecz zdrowia ludzi

i środowiska. Oprócz tego poprzez swoją strategię środowiskową Grupa Renault działa

również na rzecz bioróżnorodności. Grupa Renault chce przyczynić się do ograniczenia globalnego ocieplenia.

 

Celem wskazanym w planie strategicznym „Drive the Future” jest zmniejszenie śladu węglowego w przeliczeniu na pojazd o 25% w latach 2010-2022. Grupa Renault

zobowiązała się również do osiągnięcia zerowej emisji CO2 w Europie do 2050 roku.

Już do 2030 roku planuje obniżyć emisję CO2 o 50% w porównaniu z poziomem z 2010 roku.